Kurs PADI DSD

DSD - Discover Scuba Diving

Osoby zainteresowane nurkowaniem ale mające jakiekolwiek obawy zapraszamy na uczestnictwo w programie PADI Discover Scuba Diver (DSD) często nazywanym "Intro" (skrót od Introduction - wprowadzenie). Program najczęściej spotykany jest w Egipcie lub innych egzotycznych zakątkach świata.
Cena standard: 200 zł.


Program PADI Discover Scuba Diving jest przeznaczony dla osób, które chcą doświadczyć nurkowania pod bezpośrednim nadzorem instruktora w idealnych warunkach, co pozwala rozwiać ewentualne wątpliwości związane z uprawianiem nurkowania oraz doświadczyć go „na własnej skórze". Pod nadzorem instruktora PADI, nowi nurkowie uczą się podstawowych zasad bezpieczeństwa, ubierania sprzętu i pływania pod wodą pod ścisłą kontrolą.

Program DSD w naszych warunkach to tak naprawdę pierwsze zajęcia z kursu OWD - PADI Open Water Diver. Będzie się składał z 2 sesji - teoretyczna ok 2, -3 godziny i basenowa około 2 godzin. Zajęcia odbywają się na pływalni Kapry.

Na sesji teoretyczne obejrzymy 1 część filmu PADI OWD oraz omówimy na podstawie prezentacji 1 rozdział z kursu OWD.

Koszt uczestnictwa w programie - 200 zł. Jeżeli uczestnik programu DSD zdecyduje się na kurs PADI Open Water Diver (OWD) koszt programu będzie wliczony do kosztu kursu.

Cały sprzęt do nurkowania zapewniamy w ramach programu.


Kurs PADI OWD

OWD - PADI Open Water Diver

Co nam daje:

Nurek z certyfikatem PADI Open Water Diver nurkuje samodzielnie z partnerem nurkowym, bez konieczności udziału Divemastera, Instrukturora czy jakiegokolwiek opiekuna. Limit głębokości do 18 metrów (Junior PADI Open Water Diver 10-12 lat – 12 m) Możliwość wypożyczenia sprzętu nurkowego, nabicia butli nurkowej oraz korzystania z centrów nurkowych na całym świecie. Kontynuacja edukacji – kurs nurkowania PADI Advance Open Water Diver (PADI AOWD).
Cena standard: 1700 zł


Schemat kursu PADI Open Water Diver (PADI OWD)

Miejsce szkolenia:

Centrum nurkowe Omega Diving - pływalnia Kapry Pruszków

 • Teoria nurkowania – 5 sesji po 2 godziny. Zapoznamy Cię z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi nurkowania – jaki wpływ na ciało nurka ma ciśnienie wody, jak wybrać odpowiedni sprzęt oraz co trzeba brać pod uwagę podczas planowania nurkowań.
 • Zajęcia basenowe – 5 sesji po 2 godziny. Nauczymy Cię wszystkiego, poczynając od montowania sprzętu nurkowego i wejścia do wody aż do procedur koniecznych w sytuacjach awaryjnych.
 • Nurkowania zaliczeniowe na wodach otwartych – minimum 4 nurkowania szkoleniowe. Nurkowania możesz odbyć w swojej okolicy lub w bardziej egzotycznym miejscu podczas wakacji.

Wymagania formalne:

 • Ukończone 10 lat - na kursie powinien towarzyszyć rodzic lub prawny opiekun. Limit głębokości 12 m
 • Ukończone 12 lat – pozwolenie od rodzica lub opiekuna prawnego. Kursanci, którzy mają mniej 15 lat i ukończą pozytywnie kurs, otrzymają certyfikat nurkowy na poziomie Open Water Diver Junior, który można podnieść do poziomu Open Water Diver po ukończeniu 15 lat.

Zdrowie

Dla bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem szkolenia, kursanci wypełniają krótki kwestionariusz dotyczący ich stanu zdrowia oraz urazów i chorób, które mogą spowodować problem podczas nurkowania. Jeżeli jakakolwiek choroba lub uraz dotyczy kursanta, decyzję o nurkowaniu podejmuje lekarz.

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe:
 • Podręcznik do kursu nurkowania PADI Open Water Diver (PADI OWD)
 • Film do kursu nurkowania PADI Open Water Diver (PADI OWD)
 • Rejestr nurkowań do kursu nurkowania PADI Open Water Diver (PADI OWD)
 • Tabelę do planowania nurkowań do kursu nurkowania PADI Open Water Diver (PADI OWD)
 • Wypożyczenie sprzętu na wody otwarte z wyłączeniem ABC (maska, fajka, płetwy)
 • Certyfikat
 • Egzamin
 • Opłaty bazowe
Kurs PADI OWD

Kurs PADI AOWD

AOWD - PADI Advanced Open Water Diver

Co nam daje:

 • Limit głębokości do 30 metrów (nurkowie Junior PADI Advanced Open Water Diver w wieku 13-14 lat do 21 m)
 • Nurek z certyfikatem PADI Advanced Open Water Diver nurkuje w sposób zaplanowany i bezpieczny – potrafi samodzielnie zaplanować nurkowanie, osiągnąć wyznaczony cel.
 • Kontynuacja edukacji – kurs nurkowania PADI Rescue Diver (PADI RD) oraz specjalizacje nurkowe.
 • Cena standard: 1100 zł

Schemat kursu PADI Advanced Open Water Diver (PADI AOWD)

Miejsce szkolenia:

 • Teoria - centrum nurkowe Omega Diving – pływalnia Kapry Pruszków
 • Nurkowania – wody otwarte – akweny w Polsce lub Egipcie

Kurs PADI AOWD składa się z:

 • Teoria kursu AOWD – omówienie 5 rozdziałów z podręcznika Adventures In Diving wraz z wypełnieniem sprawdzianów wiedzy.
 • Nurkowania na wodach otwartych - 5 nurkowań z przygodą oraz ich dokładnego omówienia. Obowiązkowe jest nurkowanie głębokie i nawigacyjne. Kolejne 3 nurkowania są do wyboru. Czynnikami ograniczającymi wybór mogą być warunki w akwenach.
Kurs PADI AOWD

Wymagania formalne:

 • Certyfikat na poziomie PADI Open Water Diver PADI lub inny kwalifikujący
 • Wiek: ukończone 12 lat

Zdrowie

Dla bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem szkolenia, kursanci wypełniają krótki kwestionariusz dotyczący ich stanu zdrowia oraz urazów i chorób, które mogą spowodować problem podczas nurkowania. Jeżeli jakakolwiek choroba lub uraz dotyczy kursanta, decyzję o nurkowaniu podejmuje lekarz.

Cena zawiera:

1. Materiały szkoleniowe:

 • Podręcznik do kursu nurkowania PADI Advanced Open Water Diver (PADI AOWD)
 • Rejestr nurkowań do kursu nurkowania PADI Open Water Diver (PADI OWD)
 • Tabelę do planowania nurkowań do kursu nurkowania PADI Open Water Diver (PADI OWD)

2. Certyfikat

3. Egzamin

4. Opłaty bazowe


Kurs PADI Rescue

PADI Rescue Diver

Co nam daje:

 • limit głębokości do 30 metrów (nurkowie Junior PADI Advance Open Water Diver w wieku 13-14 lat do 21 m)
 • Nurek z certyfikatem PADI Advance Open Water Diver nurkuje w sposób zaplanowany i bezpieczny – potrafi samodzielnie zaplanować nurkowanie, osiągnąć wyznaczony cel.
 • Kontynuacja edukacji – kurs nurkowania PADI Rescue Diver (PADI RD) oraz specjalizacje nurkowe.
 • Cena standard: 1400 zł

Schemat kursu PADI Rescue Diver

Miejsce szkolenia:

 • Teoria i basen - centrum nurkowe Omega Diving - pływalnia Kapry Pruszków
 • Nurkowania na wodach otwartych – akweny w Polsce lub Egipcie

Kurs PADI Rescue Diver składa się z:

 • Teoria ratownictwa – 5 sesji teoretycznychomówienie 5 rozdziałów z podręcznika Adventures In Diving wraz z wypełnieniem sprawdzianów wiedzy,
 • Nurkowania na wodach otwartych - 5 nurkowań z przygodą oraz ich dokładnego omówienia. Obowiązkowe jest nurkowanie głębokie i nawigacyjne. Kolejne 3 nurkowania są do wyboru. Czynnikami ograniczającymi wybór mogą być warunki w akwenach.

Wymagania formalne:

 • Certyfikat PADI (Junior) Adventure Diver – z zaliczonym nurkowaniem typu Adventure – Podwodna nawigacja.
 • Nurkowie ze stopniem Open Water Diver mogą uczestniczyć w Sesjach teoretycznych i Ćwiczeniach ratowniczych na wodach basenopodobnych.
 • Wiek: ukończone 12 lat Zalogowane 20 nurkowań z doświadczeniem w nurkowaniach głębokich i nawigacyjnych. Ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Szkolenie można też odbyć równolegle z kursem Rescue.

Zdrowie

Dla bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem szkolenia, kursanci wypełniają krótki kwestionariusz dotyczący ich stanu zdrowia oraz urazów i chorób, które mogą spowodować problem podczas nurkowania. Jeżeli jakakolwiek choroba lub uraz dotyczy kursanta, decyzję o nurkowaniu podejmuje lekarz.

Cena zawiera:

1. Materiały szkoleniowe:

 • Podręcznik do kursu nurkowania PADI Rescue Diver
 • Film CD PADI Rescue Diver

2. Certyfikat

3. Egzamin

4. Opłaty bazowe

Kurs PADI Rescue
SPECJALIZACJE PADI GRUPA STANDARD INDYWIDUALNY

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i 4 nurkowania na wodach otwartych

Wymagania:

 • Minimalny wiek 15 lat
 • Kurs Advanced Open Water Diver (AOWD)
 • Fotografia (wersja elektroniczna)

Jak długo trwa kurs: jeden weekend

Dlaczego warto:

Kurs ten ma za zadanie być wstępem do nurkowania wrakowego i pomóc uczestnikom rozwinąć umiejętności i wiedzę niezbędne do bezpiecznego nurkowania na wrakach.

Co daje kurs:

 • Poznasz techniki awaryjne na wypadek wystąpienia potrzeby ich zastosowania podczas nurkowania we wrakach
 • Kurs poszerzy twoją wiedzę z zakresu bezpiecznej techniki nurkowania we wrakach oraz nauczy jak uniknąć najczęściej występujących zagrożeń
 • Nabędziesz wiedzę jak planować, organizować i wykonać bezpiecznie nurkowanie we wraku.

Cena standard: 750 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI WD
600 zł 750 zł 1000 zł

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i 4 nurkowania na wodach otwartych wraz z omówieniem

Wymagania:

 • Minimalny wiek 15 lat
 • Kurs Advanced Open Water Diver (AOWD)
 • Fotografia (wersja elektroniczna)

Jak długo trwa kurs: jeden weekend

Dlaczego warto:

Kurs ten ma za zadanie być wstępem do nurkowania głębokiego i pomóc uczestnikom rozwinąć umiejętności, wiedzę i techniki pozwalające na bezpieczne uczestniczenie w nurkowaniu głębokim.

Co daje kurs:

 • Możliwość nurkowania do 40m z partnerem posiadającym te same uprawnienia lub wyższe
 • Zapoznasz się z problemami oraz ryzykiem nurkowania poniżej 30m głębokości
 • Zapoznasz się ze sprzętem jaki jest potrzebny podczas nurkowania na dużych głębokościach
 • Nabędziesz umiejętność planowania oraz organizacji nurkowania głębokiego.

Cena standard: 750 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI DD
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i 3 nurkowania na wodach otwartych wraz z omówieniem (Nurkowania powinny być przeprowadzone w nocy pomiędzy zachodem a wschodem słońca)

Wymagania:

 • Minimalny wiek 12 lat
 • Kurs Open Water Diver (OWD) lub Junior OWD
 • Fotografia (wersja elektroniczna )

Jak długo trwa kurs: jeden weekend

Dlaczego warto:

Zamiarem Kursu Specjalistycznego PADI Nurkowanie Nocne jest zapoznanie kursantów z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizowaniem, procedurami, technikami, problemami, ryzykiem oraz przyjemnością nurkowania nocnego.

Co daje kurs:

 • Kurs nurkowania nocnego poszerzy Twoją wiedzę z zakresu bezpiecznej techniki nurkowania w nocy ze szczególnym naciskiem na
 • umiejętności oraz nauczy jak uniknąć najczęściej występujących zagrożeń
 • Nauczysz się jak planować, organizować i bezpiecznie wykonywać nurkowania w nocy w różnych warunkach wodnych
 • Poznasz techniki awaryjne np. na wypadek rozdzielenia nurków lub utraty światła.

Cena standard: 600 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI ND
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

 • Dwa dni zajęć teoretycznych

Wymagania:

 • Minimalny wiek 12 lat
 • Kurs Open Water Diver (OWD) lub Junior OWD
 • Fotografia (wersja elektroniczna)

Jak długo trwa kurs:

 • Dwa dni

Dlaczego warto:

Kurs ten został zaprojektowany by dać nurkom rekreacyjnym kwalifikacje do bezdekompresyjnego nurkowania rekreacyjnego z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza („nitroksu”). Program ten obejmuje używanie wzbogaconego powietrza z zawartością tlenu od 22% do 40%, z naciskiem na wzbogacone powietrze zawierające 32 i 36 procent tlenu.

Co daje kurs:

Nauczysz się bezpiecznego nurkowania na mieszance oddechowej Nitrox EAN32 i EAN36.

Cena standard: 500 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Opiekę

Specjalizacja PADI EAD
400 zł 500 zł 700 zł

W skład kursu wchodzi:

 • Zajęcia teoretyczne i 2 nurkowania na wodach otwartych oraz dwa nurkowania w basenie

Wymagania:

 • Minimalny wiek 10 lat
 • Kurs Open Water Diver (OWD) lub Junior OWD
 • Fotografia (wersja elektroniczna)

Jak długo trwa kurs:

 • Jeden weekend

Dlaczego warto:

Kurs ten ma za zadanie udoskonalić umiejętności nurka związane z kontrolowaniem pływalności ponad poziom nurka Open Water Diver. Celem kursu PADI Doskonała Pływalność jest podniesie umiejętności nurka z zakresu kontroli pływalności poprzez rozwój wiedzy teoretycznej i ćwiczenia praktyczne.

Co daje kurs:

 • Umiejętność idealnego wyważenie w pełnym sprzęcie nurkowym.
 • Nauczysz się kontrolowania swojej pływalności podczas nurkowania.
 • Nauczysz się prawidłowej pracy płetwami oraz poznasz nowe techniki pływania w płetwach: pływanie żabką (frog kick) i pływanie do tyłu w płetwach (back kick).
 • Poznasz zasady prawidłowego trymu, czyli ustawienia balastu, które ma zasadnicze znaczenie w celu osiągnięcia prawidłowej pozycji pod wodą podczas płynięcia ale również w momencie zatrzymania się w toni.
 • Nauczysz się zatrzymania w bezruchu w toni w pełnym sprzęcie płetwonurka.

Cena standard: 550 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI PPB
300 zł 550 zł 700 zł
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i dwa nurkowania

Wymagania:

 • Certyfikat OWD PADI lub Junior OWD PADI (lub równoważny)
 • Ukończone 12 lat.

Jak długo trwa kurs:

Jeden dzień

Dlaczego warto:

Używając skutera podwodnego oszczędzasz czas pod wodą, a także powietrze co jest równoznaczne z możliwością bycia dłużej pod wodą. Skuter jest bardzo przydatny podczas nurkowania wrakowego, a także podczas specjalizacji poszukiwanie i wydobywanie.

Co daje kurs:

 • Po kursie będziesz mógł nurkować w limitach uprawnień do głębokości, jakie posiadasz
 • Dowiesz się więcej o organizacji, planowaniu, procedurach, technikach, problemach i zagrożeniach, które są związane z nurkowaniem ze skuterem
 • Dowiesz się jak dobrać najodpowiedniejszy sprzęt dla siebie
 • Nauczysz się jak chronić życie pod wodą nie wyrządzając szkód

Cena standard: 600 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI PVD
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i 2 nurkowania na wodach otwartych

Wymagania:

 • Minimalny wiek 10 lat
 • Kurs Open Water Diver (OWD) lub Junior OWD
 • Fotografia (wersja elektroniczna)

Jak długo trwa kurs: Jeden weekend

Dlaczego warto:

Kurs ten ma za zadanie być wstępem do nurkowania w suchym skafandrze i pomóc uczestnikom rozwinąć umiejętności, wiedzę i techniki konieczne do nurkowania w suchym skafandrze.

Co daje kurs:

 • Podczas kursu nabędziesz wiedzę z zakresu bezpiecznej techniki nurkowania w suchym skafandrze ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie umiejętności pływalności w nowym sprzęcie
 • Zdobędziesz wiedzę na temat typów suchych skafandrów oraz jak ubrać się pod suchy skafander aby komfort nurkowania był jak największy
 • Nauczysz się w jaki sposób używać suchego skafandra (transportowanie, przechowywanie oraz składanie)
 • Dowiesz się o konserwacji i drobnych naprawach suchego skafandra
 • Poprawnego reagowania w sytuacji awaryjnej podczas nurkowania w suchym skafandrze.

Cena standard: 600 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

  • Specjalizacja PADI DSD
450 zł 600 zł 850 zł

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i 2 nurkowania

Wymagania:

 • Minimalny wiek 12 lat
 • Certyfikat PADI OWD lub Junior OWD PADI (lub równoważny)

Jak długo trwa kurs: Jeden dzień

Dlaczego warto:

 • Nurkowanie wielopoziomowe zapewni Ci możliwość spędzania dłuższego czasu pod wodą
 • Po kursie będziesz mógł nurkować w limitach uprawnień do głębokości, jakie posiadasz
 • Będziesz korzystał z podstawowego sprzętu do nurkowania rekreacyjnego oraz dodatkowego sprzętu do danej specjalizacji.

Co daje kurs:

 • Poznasz teorię nurkowania wielopoziomowego
 • Poznasz procedury wynurzania się
 • Dowiesz się jak zaplanować i wykonać nurkowanie wielopoziomowe.

Cena standard: 600 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI MD
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i dwa nurkowania

Wymagania:

 • Minimalny wiek 12 lat
 • Certyfikat PADI OWD lub równoważny

Jak długo trwa kurs: Jeden dzień

Dlaczego warto:

Podczas dalszych wypraw nurkowych jednym z ważniejszych sprzętów zwiększających bezpieczeństwo jest SMB (Surface Marker Buoy), a dzięki temu kursowi zaznajomisz się z teorią, procedurami, zasadami bezpieczeństwa i korzyściami wynikającymi z nurkowania z boją sygnalizacyjną. Nauczysz się jak najbezpieczniej i najefektywniej strzelać boję nurkową stacjonarnie oraz płynąc, a także jak używać liny kołowrotka jako liny referencyjnej.

Co daje kurs:

 • Dowiesz się kiedy używa się boi, poznasz ich typy i rodzaje
 • Dowiesz się więcej o prądach, pływach i kołowrotkach używanych wraz z bojami nurkowymi
 • Nauczysz się używania boi i kołowrotka jako punktu odniesienia i wypływania przy użyciu linki przy głębokościach 18m (nurkowie z certyfikatem PADI OWD) oraz 30m (nurkowie z certyfikatem AOWD lub wyższym)

Cena Standard: 600 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI SMB
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

8 godzin wykładów połączonych z praktyką serwisowania butli, jacketów oraz automatów oddechowych.

Wymagania:

 • Minimalny wiek 15 lat
 • Podstawowy stopień nurkowy PADI Scuba Diver, PADI Open Water Diver (PADI OWD) lub podstawowy stopień nurkowy dowolnej organizacji, lub wyższy stopień nurkowy
 • Dwie fotografie.

Jak długo trwa kurs: Jeden weekend

Dlaczego warto:

 • Zapewni rozwój twojej praktycznej wiedzy o teorii, zasadach i funkcjonowaniu sprzętu nurkowego
 • Umożliwi Ci rutynowe stosowanie zalecanych procedur, pozwoli właściwe troszczyć się o utrzymania sprzętu
 • Zapewni wiedzę dotyczącą prawidłowego przechowywania sprzętu
 • Dostarczy Ci prostych sugestii dotyczących komfortowych konfiguracji sprzętu
 • Zapozna Cię z nowym sprzętem
 • Dowiesz się jak bezpiecznie transportować sprzęt nurkowy
 • Poznasz cechy techniczne sprzętu nurkowego

Cena standard: 500 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI ES
350 zł 500 zł 700 zł

W skład kursu wchodzi:

 • Dwa dni zajęć teoretycznych
  • Wymagania:

   • Minimalny wiek 12 lat
   • Fotografia (wersja elektroniczna)

   Jak długo trwa kurs: Jeden weekend

   Dlaczego warto:

   Kurs Specjalistyczny PADI Pierwsza Pomoc Tlenowa (PADI Oxygen First Aid), to pierwszy krok, aby nauczyć wszystkich nurków a także zainteresowane osoby nie nurkujące rozpoznawania chorób nurkowych i udzielania pierwszej pomocy z użyciem tlenu. Umiejętności te mogą być przydatne podczas oczekiwania na personel medyczny lub podczas transportu poszkodowanego do najbliższej placówki medycznej.

   Co daje kurs:

   • Po tym kursie będziesz umiał rozpoznawać symptomy i oznaki chorób związanych z nurkowaniem (podtopienia, zator gazowy, choroba dekompresyjna).
   • Nauczysz się także jak zamontować, rozmontować i używać zestawu tlenowego (zawór na żądanie, maska zwykła, maska do sztucznego oddychania z podłączeniem do tlenu).

   Cena standard: 500 zł

   Cena zawiera:

   • Materiały szkoleniowe
   • Certyfikat
   • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
   • Opiekę
   • Egzamin

   Specjalizacja PADI EOP
350 zł 500 zł 700 zł

W skład kursu wchodzi:

 • Zajęcia teoretyczne i 4 nurkowania na wodach otwartych

Wymagania:

 • Minimalny wiek 12 lat
 • Kurs Advanced Open Water Diver (AOWD) lub Open Water Diver lub Junior Open Water Diver oraz posiadać specjalizacje PADI Nawigacja podwodna
 • Fotografia (wersja elektroniczna)

Jak długo trwa kurs: Jeden weekend

Dlaczego warto:

Kurs ten ma za zadanie być wstępem do nurkowania z poszukiwaniem i wydobywaniem oraz pomóc uczestnikom rozwinąć umiejętności i wiedzę pozwalające na bezpieczne uczestniczenie w nurkowaniu typu poszukiwanie i wydobywanie.

Co daje kurs:

 • Nauczysz się planowania, organizacji, procedur, technik i radzenia sobie z potencjalnymi problemami związanymi z poszukiwaniem i wydobywaniem podczas nurkowania.
 • Dowiesz się jak odnaleźć duże i małe obiekty przy pomocy wzorców poszukiwania.
 • Nauczysz się jak korzystać z worka wypornościowego.
 • Poznasz techniki poszukiwania przy niewielkiej widoczności.

Cena Standard: 750 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

 • Specjalizacja PADI SaRD
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

 • Zajęcia teoretyczne i cztery nurkowania na wodach otwartych lub wodach zamkniętych

Wymagania:

 • Minimalny wiek 18 lat
 • Certyfikat PADI Open Water Diver (PADI OWD) lub dowolnej organizacji, która pozwala na nurkowanie bez instruktora
 • Dwie fotografie

Jak długo trwa kurs: Jeden weekend

Dlaczego warto:

Otworzą się przed Tobą nowe możliwości nurkowania w nowej dla Ciebie konfiguracji sprzętowej Kurs Open Water SIDE MOUNT Diver to możliwości rozpoczęcia przygody z nurkowaniem eksploracyjnym po ukończeniu kursu nurkowania PADI Advenced Open Water Diver (PADI AOWD).

Co daje kurs:

 • Zdobędziesz podstawową wiedzę i poznasz specyfikę nurkowania w konfiguracji bocznej
 • Dowiesz się więcej o komunikacji pod wodą, oraz sygnałach, a także o przygotowaniach do nurkowania, konfiguracji sprzętu i systemów side mount
 • Dowiesz się jak rozwiązywać problemy w sytuacjach awaryjnych
 • Poznasz techniki i specyfikę wejść do wody i nurkowania z konfiguracja boczną
 • Dowiesz się więcej o zarządzaniu czynnikiem oddechowym przy korzystaniu z niezależnych butli.

Cena standard: 950 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI SMD
700 zł 950 zł 1000 zł
CENA ZAWIERA :
 • CERTYFIKAT
 • MATERIAŁY DO NAUKI (dostępne w języku polskim)
 • ŁADOWANIE BUTLI
 • WEJŚCIE DO BAZY NURKOWEJ
 • Kurs grupowy to 6 do 8 osób, zorganizowana grupa.
 • Kurs indywidualny to 1 do 3 osób w zależności od kursu.

Kurs EFR CPR/Pierwsza Pomoc oparty jest na najnowszych wytycznych resuscytacji dla dorosłych i dzieci z 2010 r.

Szkolenie składa się z części teoretycznej, która realizowana jest poprzez wykład wspomagany nowoczesnymi środkami multimedialnymi (prezentacja multimedialna z filmami) oraz z części praktycznej. Część praktyczna to kilkanaście ćwiczeń, które wykonywane są na manekinach oraz w małych grupach szkoleniowych, gdzie jedna osoba symuluje uraz.

Odbiorcy: osoby nie posiadające wykształcenia medycznego - dorośli i młodzież - niezależnie od wykonywanego zawodu.


Kurs EFR CPR/Pierwszej Pomocy składa się z dwóch modułów:

• Wstępna pierwsza pomoc (BLS, urazy zagrażające życiu)
• Zaawansowana pierwsza pomoc (urazy niezagrażające życiu)

Wstępna pierwsza pomoc:

• Ocena miejsca zdarzenia
• Stosowanie wyposażenia ochronnego
• Ocena wstępna poszkodowanego
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) 1 ratownik
• Używanie automatycznego defibrylatora (AED) (opcjonalne)
• Postępowanie przy krwotoku
• Postępowanie przy wstrząsie
• Postępowanie przy urazie rdzenia kręgowego
• Postępowanie przy zakrztuszeniu
• Podawanie tlenu (opcjonalne)

Drugorzędna pierwsza pomoc:

• Ocena obrażeń
• Ocena chorego
• Opatrywanie ran
• Unieruchamianie zwichnięć lub złamań

Kurs EFR CPR/Pierwsza Pomoc trwa łącznie 8 – 10 godzin, i zależy to od liczebności grupy oraz indywidualnych potrzeb uczestników w zakresie opanowania wymaganych umiejętności oraz możliwości czasowych. Kurs zakończony jest egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu wydawanego przez Emergency First Response.

Cena kursu wraz z materiałami i certyfikatem to 450 zł.

Pełny kurs EFR składa się z dwóch etapów: Primary Care oraz Secondary Care.

Kurs PADI DSD

Kurs PADI DSD