KURS GRUPA STANDARD INDYWIDUALNY
PADI Discover Scuba Diving 150 zł 200 zł 300 zł
PADI Scuba Review 150 zł 200 zł 250 zł
PADI Open Water Diver - Kurs Podstawowy 1400 zł 1700 zł 2700 zł
PADI Advanced Open Water Diver - kurs zaawansowany 900 zł 1100 zł 1400 zł
PADI RESCUE - kurs ratowniczy 960 zł 1400 zł 1700 zł
PADI DIVEMASTER - kurs profesjonalny 2000 zł 2400 zł 3400 zł
PADI Mistrz Nurkowania MSD 200 zł 200 zł 200 zł
 • Kurs grupowy to 6 do 8 osób, zorganizowana grupa.
 • Kurs indywidualny to 1 do 3 osób w zależności od kursu.

SPECJALIZACJE PADI GRUPA STANDARD INDYWIDUALNY

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i 4 nurkowania na wodach otwartych

Wymagania:

 • Minimalny wiek 15 lat
 • Kurs Advanced Open Water Diver (AOWD)
 • Fotografia (wersja elektroniczna)

Jak długo trwa kurs: jeden weekend

Dlaczego warto:

Kurs ten ma za zadanie być wstępem do nurkowania wrakowego i pomóc uczestnikom rozwinąć umiejętności i wiedzę niezbędne do bezpiecznego nurkowania na wrakach.

Co daje kurs:

 • Poznasz techniki awaryjne na wypadek wystąpienia potrzeby ich zastosowania podczas nurkowania we wrakach
 • Kurs poszerzy twoją wiedzę z zakresu bezpiecznej techniki nurkowania we wrakach oraz nauczy jak uniknąć najczęściej występujących zagrożeń
 • Nabędziesz wiedzę jak planować, organizować i wykonać bezpiecznie nurkowanie we wraku.

Cena standard: 750 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI WD
600 zł 750 zł 1000 zł

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i 4 nurkowania na wodach otwartych wraz z omówieniem

Wymagania:

 • Minimalny wiek 15 lat
 • Kurs Advanced Open Water Diver (AOWD)
 • Fotografia (wersja elektroniczna)

Jak długo trwa kurs: jeden weekend

Dlaczego warto:

Kurs ten ma za zadanie być wstępem do nurkowania głębokiego i pomóc uczestnikom rozwinąć umiejętności, wiedzę i techniki pozwalające na bezpieczne uczestniczenie w nurkowaniu głębokim.

Co daje kurs:

 • Możliwość nurkowania do 40m z partnerem posiadającym te same uprawnienia lub wyższe
 • Zapoznasz się z problemami oraz ryzykiem nurkowania poniżej 30m głębokości
 • Zapoznasz się ze sprzętem jaki jest potrzebny podczas nurkowania na dużych głębokościach
 • Nabędziesz umiejętność planowania oraz organizacji nurkowania głębokiego.

Cena standard: 750 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI DD
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i 3 nurkowania na wodach otwartych wraz z omówieniem (Nurkowania powinny być przeprowadzone w nocy pomiędzy zachodem a wschodem słońca)

Wymagania:

 • Minimalny wiek 12 lat
 • Kurs Open Water Diver (OWD) lub Junior OWD
 • Fotografia (wersja elektroniczna )

Jak długo trwa kurs: jeden weekend

Dlaczego warto:

Zamiarem Kursu Specjalistycznego PADI Nurkowanie Nocne jest zapoznanie kursantów z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizowaniem, procedurami, technikami, problemami, ryzykiem oraz przyjemnością nurkowania nocnego.

Co daje kurs:

 • Kurs nurkowania nocnego poszerzy Twoją wiedzę z zakresu bezpiecznej techniki nurkowania w nocy ze szczególnym naciskiem na
 • umiejętności oraz nauczy jak uniknąć najczęściej występujących zagrożeń
 • Nauczysz się jak planować, organizować i bezpiecznie wykonywać nurkowania w nocy w różnych warunkach wodnych
 • Poznasz techniki awaryjne np. na wypadek rozdzielenia nurków lub utraty światła.

Cena standard: 600 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI ND
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

 • Dwa dni zajęć teoretycznych

Wymagania:

 • Minimalny wiek 12 lat
 • Kurs Open Water Diver (OWD) lub Junior OWD
 • Fotografia (wersja elektroniczna)

Jak długo trwa kurs:

 • Dwa dni

Dlaczego warto:

Kurs ten został zaprojektowany by dać nurkom rekreacyjnym kwalifikacje do bezdekompresyjnego nurkowania rekreacyjnego z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza („nitroksu”). Program ten obejmuje używanie wzbogaconego powietrza z zawartością tlenu od 22% do 40%, z naciskiem na wzbogacone powietrze zawierające 32 i 36 procent tlenu.

Co daje kurs:

Nauczysz się bezpiecznego nurkowania na mieszance oddechowej Nitrox EAN32 i EAN36.

Cena standard: 500 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Opiekę

Specjalizacja PADI EAD
400 zł 500 zł 700 zł

W skład kursu wchodzi:

 • Zajęcia teoretyczne i 2 nurkowania na wodach otwartych oraz dwa nurkowania w basenie

Wymagania:

 • Minimalny wiek 10 lat
 • Kurs Open Water Diver (OWD) lub Junior OWD
 • Fotografia (wersja elektroniczna)

Jak długo trwa kurs:

 • Jeden weekend

Dlaczego warto:

Kurs ten ma za zadanie udoskonalić umiejętności nurka związane z kontrolowaniem pływalności ponad poziom nurka Open Water Diver. Celem kursu PADI Doskonała Pływalność jest podniesie umiejętności nurka z zakresu kontroli pływalności poprzez rozwój wiedzy teoretycznej i ćwiczenia praktyczne.

Co daje kurs:

 • Umiejętność idealnego wyważenie w pełnym sprzęcie nurkowym.
 • Nauczysz się kontrolowania swojej pływalności podczas nurkowania.
 • Nauczysz się prawidłowej pracy płetwami oraz poznasz nowe techniki pływania w płetwach: pływanie żabką (frog kick) i pływanie do tyłu w płetwach (back kick).
 • Poznasz zasady prawidłowego trymu, czyli ustawienia balastu, które ma zasadnicze znaczenie w celu osiągnięcia prawidłowej pozycji pod wodą podczas płynięcia ale również w momencie zatrzymania się w toni.
 • Nauczysz się zatrzymania w bezruchu w toni w pełnym sprzęcie płetwonurka.

Cena standard: 550 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI PPB
300 zł 550 zł 700 zł
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i dwa nurkowania

Wymagania:

 • Certyfikat OWD PADI lub Junior OWD PADI (lub równoważny)
 • Ukończone 12 lat.

Jak długo trwa kurs:

Jeden dzień

Dlaczego warto:

Używając skutera podwodnego oszczędzasz czas pod wodą, a także powietrze co jest równoznaczne z możliwością bycia dłużej pod wodą. Skuter jest bardzo przydatny podczas nurkowania wrakowego, a także podczas specjalizacji poszukiwanie i wydobywanie.

Co daje kurs:

 • Po kursie będziesz mógł nurkować w limitach uprawnień do głębokości, jakie posiadasz
 • Dowiesz się więcej o organizacji, planowaniu, procedurach, technikach, problemach i zagrożeniach, które są związane z nurkowaniem ze skuterem
 • Dowiesz się jak dobrać najodpowiedniejszy sprzęt dla siebie
 • Nauczysz się jak chronić życie pod wodą nie wyrządzając szkód

Cena standard: 600 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI PVD
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i 2 nurkowania na wodach otwartych

Wymagania:

 • Minimalny wiek 10 lat
 • Kurs Open Water Diver (OWD) lub Junior OWD
 • Fotografia (wersja elektroniczna)

Jak długo trwa kurs: Jeden weekend

Dlaczego warto:

Kurs ten ma za zadanie być wstępem do nurkowania w suchym skafandrze i pomóc uczestnikom rozwinąć umiejętności, wiedzę i techniki konieczne do nurkowania w suchym skafandrze.

Co daje kurs:

 • Podczas kursu nabędziesz wiedzę z zakresu bezpiecznej techniki nurkowania w suchym skafandrze ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie umiejętności pływalności w nowym sprzęcie
 • Zdobędziesz wiedzę na temat typów suchych skafandrów oraz jak ubrać się pod suchy skafander aby komfort nurkowania był jak największy
 • Nauczysz się w jaki sposób używać suchego skafandra (transportowanie, przechowywanie oraz składanie)
 • Dowiesz się o konserwacji i drobnych naprawach suchego skafandra
 • Poprawnego reagowania w sytuacji awaryjnej podczas nurkowania w suchym skafandrze.

Cena standard: 600 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

  • Specjalizacja PADI DSD
450 zł 600 zł 850 zł

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i 2 nurkowania

Wymagania:

 • Minimalny wiek 12 lat
 • Certyfikat PADI OWD lub Junior OWD PADI (lub równoważny)

Jak długo trwa kurs: Jeden dzień

Dlaczego warto:

 • Nurkowanie wielopoziomowe zapewni Ci możliwość spędzania dłuższego czasu pod wodą
 • Po kursie będziesz mógł nurkować w limitach uprawnień do głębokości, jakie posiadasz
 • Będziesz korzystał z podstawowego sprzętu do nurkowania rekreacyjnego oraz dodatkowego sprzętu do danej specjalizacji.

Co daje kurs:

 • Poznasz teorię nurkowania wielopoziomowego
 • Poznasz procedury wynurzania się
 • Dowiesz się jak zaplanować i wykonać nurkowanie wielopoziomowe.

Cena standard: 600 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI MD
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

Zajęcia teoretyczne i dwa nurkowania

Wymagania:

 • Minimalny wiek 12 lat
 • Certyfikat PADI OWD lub równoważny

Jak długo trwa kurs: Jeden dzień

Dlaczego warto:

Podczas dalszych wypraw nurkowych jednym z ważniejszych sprzętów zwiększających bezpieczeństwo jest SMB (Surface Marker Buoy), a dzięki temu kursowi zaznajomisz się z teorią, procedurami, zasadami bezpieczeństwa i korzyściami wynikającymi z nurkowania z boją sygnalizacyjną. Nauczysz się jak najbezpieczniej i najefektywniej strzelać boję nurkową stacjonarnie oraz płynąc, a także jak używać liny kołowrotka jako liny referencyjnej.

Co daje kurs:

 • Dowiesz się kiedy używa się boi, poznasz ich typy i rodzaje
 • Dowiesz się więcej o prądach, pływach i kołowrotkach używanych wraz z bojami nurkowymi
 • Nauczysz się używania boi i kołowrotka jako punktu odniesienia i wypływania przy użyciu linki przy głębokościach 18m (nurkowie z certyfikatem PADI OWD) oraz 30m (nurkowie z certyfikatem AOWD lub wyższym)

Cena Standard: 600 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI SMB
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

8 godzin wykładów połączonych z praktyką serwisowania butli, jacketów oraz automatów oddechowych.

Wymagania:

 • Minimalny wiek 15 lat
 • Podstawowy stopień nurkowy PADI Scuba Diver, PADI Open Water Diver (PADI OWD) lub podstawowy stopień nurkowy dowolnej organizacji, lub wyższy stopień nurkowy
 • Dwie fotografie.

Jak długo trwa kurs: Jeden weekend

Dlaczego warto:

 • Zapewni rozwój twojej praktycznej wiedzy o teorii, zasadach i funkcjonowaniu sprzętu nurkowego
 • Umożliwi Ci rutynowe stosowanie zalecanych procedur, pozwoli właściwe troszczyć się o utrzymania sprzętu
 • Zapewni wiedzę dotyczącą prawidłowego przechowywania sprzętu
 • Dostarczy Ci prostych sugestii dotyczących komfortowych konfiguracji sprzętu
 • Zapozna Cię z nowym sprzętem
 • Dowiesz się jak bezpiecznie transportować sprzęt nurkowy
 • Poznasz cechy techniczne sprzętu nurkowego

Cena standard: 500 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI ES
350 zł 500 zł 700 zł

W skład kursu wchodzi:

 • Dwa dni zajęć teoretycznych
  • Wymagania:

   • Minimalny wiek 12 lat
   • Fotografia (wersja elektroniczna)

   Jak długo trwa kurs: Jeden weekend

   Dlaczego warto:

   Kurs Specjalistyczny PADI Pierwsza Pomoc Tlenowa (PADI Oxygen First Aid), to pierwszy krok, aby nauczyć wszystkich nurków a także zainteresowane osoby nie nurkujące rozpoznawania chorób nurkowych i udzielania pierwszej pomocy z użyciem tlenu. Umiejętności te mogą być przydatne podczas oczekiwania na personel medyczny lub podczas transportu poszkodowanego do najbliższej placówki medycznej.

   Co daje kurs:

   • Po tym kursie będziesz umiał rozpoznawać symptomy i oznaki chorób związanych z nurkowaniem (podtopienia, zator gazowy, choroba dekompresyjna).
   • Nauczysz się także jak zamontować, rozmontować i używać zestawu tlenowego (zawór na żądanie, maska zwykła, maska do sztucznego oddychania z podłączeniem do tlenu).

   Cena standard: 500 zł

   Cena zawiera:

   • Materiały szkoleniowe
   • Certyfikat
   • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
   • Opiekę
   • Egzamin

   Specjalizacja PADI EOP
350 zł 500 zł 700 zł

W skład kursu wchodzi:

 • Zajęcia teoretyczne i 4 nurkowania na wodach otwartych

Wymagania:

 • Minimalny wiek 12 lat
 • Kurs Advanced Open Water Diver (AOWD) lub Open Water Diver lub Junior Open Water Diver oraz posiadać specjalizacje PADI Nawigacja podwodna
 • Fotografia (wersja elektroniczna)

Jak długo trwa kurs: Jeden weekend

Dlaczego warto:

Kurs ten ma za zadanie być wstępem do nurkowania z poszukiwaniem i wydobywaniem oraz pomóc uczestnikom rozwinąć umiejętności i wiedzę pozwalające na bezpieczne uczestniczenie w nurkowaniu typu poszukiwanie i wydobywanie.

Co daje kurs:

 • Nauczysz się planowania, organizacji, procedur, technik i radzenia sobie z potencjalnymi problemami związanymi z poszukiwaniem i wydobywaniem podczas nurkowania.
 • Dowiesz się jak odnaleźć duże i małe obiekty przy pomocy wzorców poszukiwania.
 • Nauczysz się jak korzystać z worka wypornościowego.
 • Poznasz techniki poszukiwania przy niewielkiej widoczności.

Cena Standard: 750 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

 • Specjalizacja PADI SaRD
400 zł 600 zł 800 zł

W skład kursu wchodzi:

 • Zajęcia teoretyczne i cztery nurkowania na wodach otwartych lub wodach zamkniętych

Wymagania:

 • Minimalny wiek 18 lat
 • Certyfikat PADI Open Water Diver (PADI OWD) lub dowolnej organizacji, która pozwala na nurkowanie bez instruktora
 • Dwie fotografie

Jak długo trwa kurs: Jeden weekend

Dlaczego warto:

Otworzą się przed Tobą nowe możliwości nurkowania w nowej dla Ciebie konfiguracji sprzętowej Kurs Open Water SIDE MOUNT Diver to możliwości rozpoczęcia przygody z nurkowaniem eksploracyjnym po ukończeniu kursu nurkowania PADI Advenced Open Water Diver (PADI AOWD).

Co daje kurs:

 • Zdobędziesz podstawową wiedzę i poznasz specyfikę nurkowania w konfiguracji bocznej
 • Dowiesz się więcej o komunikacji pod wodą, oraz sygnałach, a także o przygotowaniach do nurkowania, konfiguracji sprzętu i systemów side mount
 • Dowiesz się jak rozwiązywać problemy w sytuacjach awaryjnych
 • Poznasz techniki i specyfikę wejść do wody i nurkowania z konfiguracja boczną
 • Dowiesz się więcej o zarządzaniu czynnikiem oddechowym przy korzystaniu z niezależnych butli.

Cena standard: 950 zł

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat
 • Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy, apteczka)
 • Wstęp na teren bazy nurkowej
 • Wypożyczenie butli i balastu
 • Opiekę

Specjalizacja PADI SMD
700 zł 950 zł 1000 zł
CENA ZAWIERA :
 • CERTYFIKAT
 • MATERIAŁY DO NAUKI (dostępne w języku polskim)
 • ŁADOWANIE BUTLI
 • WEJŚCIE DO BAZY NURKOWEJ
 • Kurs grupowy to 6 do 8 osób, zorganizowana grupa.
 • Kurs indywidualny to 1 do 3 osób w zależności od kursu.

KURS GRUPA STANDARD INDYWIDUALNY
Kurs Pierwszej Pomocy EFR 400 zł 500 zł 600 zł
Kurs Pierwszej Pomocy Dzieciom CFC 300 zł 400 zł 500 zł
Kurs Pierwszej Pomocy Dla Dorosłych i Dzieci EFR + CFC (pakiet) 600 zł 500 zł 900 zł
 • Kurs grupowy to 6 do 8 osób, zorganizowana grupa.
 • Kurs indywidualny to 1 do 3 osób w zależności od kursu.
 • Wszystkie powyższe kursy są prowadzone w/g programu szkoleniowego EFR.
 • W cenę kursów wliczono materiały szkoleniowe oraz opłaty certyfikacyjne.